kino Hutník

http://www.kinohutnik.cz

Náměstí Sítná 3127
Kladno

Prodej vstupenek na pokladně kina:
Denně 11 – 21 hod.
Mobil: 603 708 747